Kursverksamhet

Flora Media samarbetar med några av de mest erfarna och duktiga yrkesmänniskorna och tillsammans gör vi kurser för redan yrkesverksamma inom kommuner, bostadsföretag, anläggningsföretag och andra intresserade.
Vad?
Perenner, buskar och träd, beskärning, sommarblommor, lökväxter, jord och näring är ämnen vi framför allt fokuserar på. Det handlar om lämpligt sortiment såväl som användning och skötsel sett i ett kortare så väl som längre perspektiv.
Var? I Enköping framför allt. Blir ni däremot en tillräckligt stor grupp enbart från ert företag kan vi komma till er.
Hur?
Här finns det flera alternativ.
1. Vi håller veckokurser, antingen på plats här i Enköping eller där du som kund önskar, beroende på omständigherna.
2. Kurser delvis på distans – vi träffas en till två dagar inledningsvis på vårvintern, och likadant på senhösten. Däremellan får deltagarna uppgifter att lösa, som vi diskuterar och följer upp.
3. På annat sätt, enligt kundens önskemål.
När? Som utbildare i den gröna näringen vill man helst hålla utbildningar under växtsäsongen, när det finns som mest att titta på i verkliga livet, så naturligtvis är det en möjlighet vi gärna erbjuder. Vi inser dock att det är då ni som arbetar i samma bransch har svårast att vara borta från jobbet. Därför hålls kurserna framför allt under höst, vinter och vår.

Trädgårdsutbildning

Är du intresserad av en längre utbildning? Sedan 2003 arbetar jag som samordnare, kursansvarig och lärare vid Enköpings Trädgårdsmästarutbildning inom Yrkeshögskolan i Enköping.


Fokus för denna utbildning är, och har sedan start varit växtkunskap, växtanvändning och skötsel.
Sedan 2011 har vi även en kurs i arbetsledning, i enlighet med näringslivets önskemål. Det är en eftergymnasial utbildning.


Ansökningstiden för denna utbildning går ut 15 september varje år och start sker vecka 9 året därpå.
Utbildningen är skapad av Enköpings förre stadsträdgårdsmästare Stefan Mattson och mig, Lena Månsson och Enköpings Kommun är utbildningsanordnare.
Mer info får du på www.yh.enkoping.se
Webprod: FLORAMA