Kursverksamhet

Flora Media arrangerar kurser, för dig som är yrkesverksam men även för dig som är trädgårdsintresserad i allmänhet. Huvudtemat är växtkunskap och växtanvändning. Det handlar om perenner, lök, sommarblommor, buskar och träd, hur de bör skötas och underhållas samt hur du kan använda dem i olika sammanhang, ur estetisk såväl som praktisk synvinkel. Kurserna anpassas efter kundens behov men det finns även färdiga koncept. Här samarbetar Flora Media med flera av landets mest erfarna yrkesmänniskor inom de olika områdena.
Mer om kursverksamheten»


Föreläsningar

Jag föreläser för trädgårdsintresserade så väl som studerande vid landets yrkesutbildningar. Du kan boka föreläsningar på olika teman inom ämnena perenner, sommarblommor och lökväxter. Jag föreläser för föreningar, företag, butiker, organisationer och trädgårdsutbildningar.
Mer om föreläsningar»


Skribent

Jag arbetar som författare och översättare av trädgårdslitteratur och som författare av artiklar för olika typer av tryckta och digitala medier.
Mer om vad jag kan som skribent»

Lena Månsson – trädgårdstekniker sedan 1974. Kursansvarig vid Enköpings Trädgårdsmästarutbildning vid Yrkeshögskolan i Enköping. Författare och skribent och har skrivit flera böcker om växter av olika slag. Företaget Flora Media föddes 1984.
Webprod: FLORAMA